Preuzimanje umrlih

section-a562ec6

U slučaju nastupa smrti, bilo da se radi o smrti u kući, u bolnici ili nekim drugim okolnostima, potrebno je o tome prvo obavijestiti policiju i/ili hitnu medicinsku službu koji će o tome sačiniti i zvaničnu zabilješku te izdati potvrdu o smrti.

Sljedeći korak je briga o umrlom koju povjeravate pokopnom društvu.

Zavisno od zemlje, različita su i pravila, tako da umrlog odmah preuzima hitna služba i vozi u medicinsku službu ili to za vas činimo mi (ako to dozvoljavaju zakonski propisi dotične zemlje).

Preuzimanje umrlih
section-c46c3e7

Kako mi pomažemo?

Nakon što medicinske i druge nadležne službe izvrše svoje zadatke i izdaju zvanične dokumente (potvrda o smrti, potvrda o uzroku smrti i sl.), brigu o umrlom, te organizovanju gasuljenja i dženaze, te prijevoza bilo gdje u Europi preuzimamo mi.

Zavisno od toga da li će se dženaza i ukop vršiti u mjestu gdje je umrli živio u trenutku smrti ili će se vršiti prijevoz i ukop u neku od zemalja gdje je umrli za života iskazao želju da bude ukopan, postupamo tako kako je želja.

Nakon preuzimanja umrlog, potrebno je obezbijediti adekvatne uslove za tijelo mejjita, te poduzeti sve potrebne administrativne radnje i obezbijediti određenu dokumentaciju, kako bi se na vrijeme izvršio ukop i dženaza.

Mi pripremamo i izrađujemo osmrtnice, komuniciramo sa nadležnim institucijama u ime porodice, radi dobijanja potrebne dokumentacije, a u svrhu vršenja prijevoza i obavljanja dženaze umrlom.

section-bf0d9ad

Javite nam se